fbpx

Hasta Sözleşmesi

 1. Taraflar

 1.1. İşbu Hasta Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini www.smilab.com.tr websitesi, iOS uygulaması ve Android uygulaması (Website, iOS uygulaması ve Android uygulaması bundan böyle toplu olarak “DİJİTAL PLATFORMLAR” şeklinde anılacaktır) üzerinden faaliyetini sürdüren SMILAB Dijital Diş Laboratuvarı Anonim Şirketi ile (Bundan böyle “SMILAB” olarak anılacaktır) SMILAB’in DİJİTAL PLATFORMLAR’ların herhangi birini veya hepsini kullanan kişiler (Bundan böyle “HASTA” olarak anılacaktır) arasında, HASTA’nın DİJİTAL PLATFORMLAR’ı kullanmasına yönelik olarak ve elektronik ortamda HASTA tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

 1.2. HASTA, DİJİTAL PLATFORMLAR’a giriş yaparak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder. (SMILAB ve HASTA bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

2. Tanımlar: Bu Sözleşme’de yer alan; SMILAB: SMILAB Dijital Diş Laboratuvarı Anonim Şirketi’ni; İçerik: DİJİTAL PLATFORMLAR’ın herhangi birinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri, HASTA: Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek DİJİTAL PLATFORMLAR’da yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri, Hizmet: DİJİTAL PLATFORMLAR kapsamında SMILAB tarafından HASTA’ya sunulacak platform hizmetini; Sözleşme: işbu HASTA Sözleşmesi’ni, Taraflar: SMILAB ve HASTA’yı, DİJİTAL PLATFORMLAR: www.smilab.com.tr, iOS mobil uygulaması, Android mobil uygulaması ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen, SMILAB’in hizmetlerini sunduğu dijital ortamları ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu Sözleşme SMILAB’in HASTA’ya sunacağı Hizmet’e ilişkin olarak SMILAB’in ve HASTA’ların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. HASTA, “HASTA Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası”nı okuyup onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecektir.

 3.2. HASTA’nın dijital platformları kullanma adımındaki “HASTA Sözleşmesini okudum, onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi anında Sözleşme’nin kurulması ile HASTA, teklifin sunulması ve yönlendirme konusunda SMILAB’i yetkilendirmiş olacaktır. HASTA işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, DİJİTAL PLATFORMLAR’da yer alan Hizmet’lerin sunulmasında SMILAB tarafından kullanılacağını kabul ve beyan eder.

3.3. DİJİTAL PLATFORMLAR üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme’de tanımlanan HASTA olma hak ve yetkisine sahip olamaz. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır. İşbu sözleşmeyi onaylayan herkes bahsi geçen şartları sağladığını kabul eder.

3.4. DİJİTAL PLATFORMLAR yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir

4. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

 4.1. SMILAB’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1 SMILAB herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve HASTAlar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşme’de tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, DİJİTAL PLATFORMLAR’da yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. HASTA’lar, DİJİTAL PLATFORMLAR’daki Hizmet’ten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

4.1.2 SMILAB, HASTA tarafından SMILAB’e iletilen veya DİJİTAL PLATFORMLAR’ın herhangi biri üzerinden HASTA tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.1.3 DİJİTAL PLATFORMLAR üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçerikler’e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi amaçlı olup, SMILAB tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i DİJİTAL PLATFORMLAR’a gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

4.2 HASTA’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1 HASTA’nın vereceği bilgilerin doğruluğunu SMILAB’in teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk HASTA’da olup, HASTA, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2 HASTA, belirttiği bilgiler kapsamında Hizmet alacağını kabul ve beyan eder. HASTA’nın, Hizmet almak için istenilen bilgileri girmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.3 HASTA, DİJİTAL PLATFORMLAR üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.4 HASTA, DİJİTAL PLATFORMLAR’ı ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, DİJİTAL PLATFORMLAR’da yer alan SMILAB’e ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, DİJİTAL PLATFORMLAR’ın tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde SMILAB’in izni olmadan kullanmayacağını ve SMILAB’in yazılı izni olmadan DİJİTAL PLATFORMLAR’a bağlantı (link) vermeyeceğini, SMILAB ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, DİJİTAL PLATFORMLAR’ı her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5. Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

5.1 İşbu DİJİTAL PLATFORMLAR’ın yazılımına dair her türlü hakkı; DİJİTAL PLATFORMLAR’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları SMILAB’e aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. DİJİTAL PLATFORMLAR’ınn ziyaret edilmesi veya DİJİTAL PLATFORMLAR’daki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda HASTA’ya hiç bir hak vermez. HASTA, DİJİTAL PLATFORMLAR’ı ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. SMILAB’in, DİJİTAL PLATFORMLAR vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2 DİJİTAL PLATFORMLAR’da yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. DİJİTAL PLATFORMLAR’da yer alan bilgiler SMILAB’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. DİJİTAL PLATFORMLAR’ın bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde SMILAB’in yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. SMILAB’in yazılı izni olmadıkça DİJİTAL PLATFORMLAR’a link verilemez.

5.3 Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan HASTAlar’ın DİJİTAL PLATFORMLAR’a erişim ve/veya DİJİTAL PLATFORMLAR’ı kullanım hakları iptal edileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

6. Sorumluluklar

6.1 DİJİTAL PLATFORMLAR üzerinde HASTA tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk HASTA’ya ait olup, DİJİTAL PLATFORMLAR’ı kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, DİJİTAL PLATFORMLAR altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, DİJİTAL PLATFORMLAR’a yetkisiz bağlanılması ve DİJİTAL PLATFORMLAR’ın yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek SMILAB gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluk bizzat HASTA’ya aittir.

7. Diğer Hususlar

7.1 SMILAB tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiçbir taahhüt SMILAB için bağlayıcı değildir. SMILAB DİJİTAL PLATFORMLAR’daki bilgilerden, HASTA veya üçüncü kişiler tarafından SMILAB’e yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; DİJİTAL PLATFORMLAR’ın kullanılması nedeni ile HASTA’nın bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. DİJİTAL PLATFORMLAR’ın kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan SMILAB hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7.2 SMILAB, dilediği zaman DİJİTAL PLATFORMLAR’ın herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin DİJİTAL PLATFORMLAR’daki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

7.3 SMILAB, DİJİTAL PLATFORMLAR’ın virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. HASTA bu konuda bireysel önlemleri almakla yükümlüdür.

7.4 Mücbir Sebepler Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. gibi ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, SMILAB işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, SMILAB’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Detaylı bilgi için [email protected] adresine mail atabilir ya da 0501 366 91 70 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.