fbpx

 1. Taraflar

 1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini www.smilab.com.tr websitesi (Bundan böyle “Website” olarak anılacaktır) üzerinden faaliyetini sürdüren SMILAB Dijital Diş Laboratuvarı Anonim Şirketi ile (Bundan böyle “SMILAB” olarak anılacaktır) bu websitesinin kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı’nın Website’yi kullanmasına yönelik olarak ve Website’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

 1.2. Kullanıcı, Website’ye giriş yaparak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder. (SMILAB ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

2. Tanımlar: Bu Sözleşme’de yer alan; SMILAB: SMILAB Dijital Diş Laboratuvarı Anonim Şirketini; İçerik: Website’de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri, Kullanıcı: Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek Website’de yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri, Hizmet: Website kapsamında SMILAB tarafından Kullanıcı’ya sunulacak platform hizmetini; Sözleşme: işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, Taraflar: SMILAB ve Kullanıcı’yı, Website: www.smilab.com.tr alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen, SMILAB’nin Sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetlerini sunduğu web sitelerini ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu Sözleşme SMILAB’in Kullanıcı’ya sunacağı Hizmet’e ilişkin olarak SMILAB’in ve Kullanıcı’ların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası’”nı okuyup onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecektir.

 3.2. Kullanıcı’nın teklif alma adımlarındaki “Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını okudum onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi anında Sözleşme’nin kurulması ile Kullanıcı, teklifin sunulması ve yönlendirme konusunda SMILAB’i yetkilendirmiş olacaktır. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, Website’de yer alan Hizmet’lerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

3.3. Website üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır. İşbu sözleşmeyi onaylayan herkes bahsi geçen şartları sağladığını kabul eder.

3.4. Website yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir,

4. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

 4.1. SMILAB’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1 SMILAB herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşme’de tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Website’de yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, Website’deki Hizmet’ten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

4.1.2 SMILAB, Kullanıcı tarafından SMILAB’e iletilen veya Website üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.1.3 Website üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçerikler’e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, SMILAB tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i Website’ye gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

4.2 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1 Kullanıcı’nın vereceği bilgilerin doğruluğunu SMILAB’in teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı’da olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2 Kullanıcı, belirttiği bilgiler kapsamında Hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın, Hizmet almak için istenilen bilgileri girmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.3 Kullanıcı’nın başkaları yararına da Hizmet talebinde bulunması mümkündür.

4.2.4 Kullanıcı, Website üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.5 Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan SMILAB’e ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde SMILAB’in izni olmadan kullanmayacağını ve SMILAB’in yazılı izni olmadan Website’ye bağlantı (link) vermeyeceğini, SMILAB ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Website’yi her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5. Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

5.1 İşbu Website yazılıma dair her türlü hakkı; Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları SMILAB’ye aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Website’nin ziyaret edilmesi veya Website’deki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez. Kulanıcı, Website’yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. SMILAB’nin, Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2 Website’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Website’de yer alan bilgiler SMILAB’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Website’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde SMILAB’nin yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. SMILAB’nin yazılı izni olmadıkça Website’ye link verilemez.

5.3 Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan Kullanıcılar’ın Website’ye erişim ve/veya Website’yi kullanım hakları iptal edileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

 6. Sorumluluklar

6.1 Website üzerinde Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Website’yi kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, Website altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, Website’ye yetkisiz bağlanılması ve Website’nin yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek SMILAB gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya aittir.

7. Diğer Hususlar

7.1 SMILAB tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiçbir taahhüt SMILAB için bağlayıcı değildir. SMILAB Website’deki bilgilerden, kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından SMILAB’e yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; Website’nin kullanılması nedeni ile Kullanıcı’nın bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Website’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan SMILAB hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7.2 SMILAB, dilediği zaman Website’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin Website’deki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

7.3 SMILAB, Website’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcılar bu konuda bireysel önlemleri almakla yükümlüdür.

7.4 Mücbir Sebepler Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. Gibi ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, SMILAB işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, SMILAB’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Taraflar

 1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini www.smilab.com.tr websitesi (Bundan böyle “Website” olarak anılacaktır) üzerinden faaliyetini sürdüren SMILAB Dijital Diş Laboratuvarı Anonim Şirketi ile (Bundan böyle “SMILAB” olarak anılacaktır) bu websitesinin kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı’nın Website’yi kullanmasına yönelik olarak ve Website’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

 1.2. Kullanıcı, Website’ye giriş yaparak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder. (SMILAB ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

2. Tanımlar: Bu Sözleşme’de yer alan; SMILAB: SMILAB Dijital Diş Laboratuvarı Anonim Şirketi’ni; SMILAB: SMILAB’nin www.smilab.com.tr websitesinde hizmet veren markasını; İçerik: Website’de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri, Kullanıcı: Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek Website’de yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri, Hizmet: Website kapsamında SMILAB tarafından Kullanıcı’ya sunulacak platform hizmetini; Sözleşme: işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, Taraflar: SMILAB ve Kullanıcı’yı, Website: www.smilab.com.tr alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen, SMILAB’nin Sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetlerini sunduğu web sitelerini ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu Sözleşme SMILAB’nin Kullanıcı’ya sunacağı Hizmet’e ilişkin olarak SMILAB’nin ve Kullanıcı’ların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası’”nı okuyup onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecektir.

 3.2. Kullanıcı’nın teklif alma adımlarındaki “Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını okudum onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi anında Sözleşme’nin kurulması ile Kullanıcı, teklifin sunulması ve yönlendirme konusunda SMILAB’yi yetkilendirmiş olacaktır. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, Website’de yer alan Hizmet’lerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

3.3. Website üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır. İşbu sözleşmeyi onaylayan herkes bahsi geçen şartları sağladığını kabul eder.

3.4. Website yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir,

4. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

 4.1. SMILAB’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1 SMILAB herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşme’de tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Website’de yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, Website’deki Hizmet’ten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

4.1.2 SMILAB, Kullanıcı tarafından SMILAB’ye iletilen veya Website üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.1.3 Website üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçerikler’e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, SMILAB tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i Website’ye gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

4.2 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1 Kullanıcı’nın vereceği bilgilerin doğruluğunu SMILAB’nin teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı’da olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2 Kullanıcı, belirttiği bilgiler kapsamında Hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın, Hizmet almak için istenilen bilgileri girmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.3 Kullanıcı’nın başkaları yararına da Hizmet talebinde bulunması mümkündür.

4.2.4 Kullanıcı, Website üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.5 Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan SMILAB’ye ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde SMILAB’nin izni olmadan kullanmayacağını ve SMILAB’nin yazılı izni olmadan Website’ye bağlantı (link) vermeyeceğini, SMILAB ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Website’yi her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5. Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

5.1 İşbu Website yazılıma dair her türlü hakkı; Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları SMILAB’ye aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Website’nin ziyaret edilmesi veya Website’deki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez. Kulanıcı, Website’yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. SMILAB’nin, Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2 Website’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Website’de yer alan bilgiler SMILAB’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Website’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde SMILAB’nin yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. SMILAB’nin yazılı izni olmadıkça Website’ye link verilemez.

5.3 Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan Kullanıcılar’ın Website’ye erişim ve/veya Website’yi kullanım hakları iptal edileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

 6. Sorumluluklar

6.1 Website üzerinde Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Website’yi kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, Website altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, Website’ye yetkisiz bağlanılması ve Website’nin yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek SMILAB gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya aittir.

7. Diğer Hususlar

7.1 SMILAB tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiçbir taahhüt SMILAB için bağlayıcı değildir. SMILAB Website’deki bilgilerden, kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından SMILAB’e yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; Website’nin kullanılması nedeni ile Kullanıcı’nın bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Website’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan SMILAB hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7.2 SMILAB, dilediği zaman Website’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin Website’deki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

7.3 SMILAB, Website’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcılar bu konuda bireysel önlemleri almakla yükümlüdür.

7.4 Mücbir Sebepler Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. Gibi ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, SMILAB işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, SMILAB’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Taraflar

 1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini www.smilab.com.tr websitesi (Bundan böyle “Website” olarak anılacaktır) üzerinden faaliyetini sürdüren SMILAB Dijital Diş Laboratuvarı ile (Bundan böyle “SMILAB” olarak anılacaktır) bu websitesinin kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı’nın Website’yi kullanmasına yönelik olarak ve Website’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

 1.2. Kullanıcı, Website’ye giriş yaparak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder. (SMILAB ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

2. Tanımlar: Bu Sözleşme’de yer alan; SMILAB: SMILAB Dijital Diş Laboratuvarı AŞ.’yi; SMILAB: SMILAB’nin www.smilab.com.tr websitesinde hizmet veren markasını; İçerik: Website’de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri, Kullanıcı: Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek Website’de yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri, Hizmet: Website kapsamında SMILAB tarafından Kullanıcı’ya sunulacak platform hizmetini; Sözleşme: işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, Taraflar: SMILAB ve Kullanıcı’yı, Website: www.smilab.com.tr alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen, SMILAB’nin Sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetlerini sunduğu web sitelerini ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu Sözleşme SMILAB’nin Kullanıcı’ya sunacağı Hizmet’e ilişkin olarak SMILAB’nin ve Kullanıcı’ların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası’”nı okuyup onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecektir.

 3.2. Kullanıcı’nın teklif alma adımlarındaki “Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını okudum onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi anında Sözleşme’nin kurulması ile Kullanıcı, teklifin sunulması ve yönlendirme konusunda SMILAB’yi yetkilendirmiş olacaktır. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, Website’de yer alan Hizmet’lerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

3.3. Website üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır. İşbu sözleşmeyi onaylayan herkes bahsi geçen şartları sağladığını kabul eder.

3.4. Website yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir,

4. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

 4.1. SMILAB’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1 SMILAB herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşme’de tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Website’de yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, Website’deki Hizmet’ten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

4.1.2 SMILAB, Kullanıcı tarafından SMILAB’ye iletilen veya Website üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.1.3 Website üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçerikler’e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, SMILAB tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i Website’ye gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

4.2 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1 Kullanıcı’nın vereceği bilgilerin doğruluğunu SMILAB’nin teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı’da olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2 Kullanıcı, belirttiği bilgiler kapsamında Hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın, Hizmet almak için istenilen bilgileri girmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.3 Kullanıcı’nın başkaları yararına da Hizmet talebinde bulunması mümkündür.

4.2.4 Kullanıcı, Website üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.5 Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan SMILAB’ye ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde SMILAB’nin izni olmadan kullanmayacağını ve SMILAB’nin yazılı izni olmadan Website’ye bağlantı (link) vermeyeceğini, SMILAB ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Website’yi her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5. Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

5.1 İşbu Website yazılıma dair her türlü hakkı; Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları SMILAB’ye aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Website’nin ziyaret edilmesi veya Website’deki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez. Kulanıcı, Website’yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. SMILAB’nin, Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2 Website’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Website’de yer alan bilgiler SMILAB’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Website’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde SMILAB’nin yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. SMILAB’nin yazılı izni olmadıkça Website’ye link verilemez.

5.3 Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan Kullanıcılar’ın Website’ye erişim ve/veya Website’yi kullanım hakları iptal edileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

 6. Sorumluluklar

6.1 Website üzerinde Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Website’yi kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, Website altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, Website’ye yetkisiz bağlanılması ve Website’nin yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek SMILAB gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya aittir.

7. Diğer Hususlar

7.1 SMILAB tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiçbir taahhüt SMILAB için bağlayıcı değildir. SMILAB Website’deki bilgilerden, kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından SMILAB’e yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; Website’nin kullanılması nedeni ile Kullanıcı’nın bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Website’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan SMILAB hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7.2 SMILAB, dilediği zaman Website’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin Website’deki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

7.3 SMILAB, Website’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcılar bu konuda bireysel önlemleri almakla yükümlüdür.

7.4 Mücbir Sebepler Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. Gibi ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, SMILAB işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, SMILAB’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Detaylı bilgi için [email protected] adresine mail atabilir ya da 0501 366 91 70 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.